Triedenie suchých sypkých zmesí

Vibrační stôl typu VSU je určený na triedenie suchých sypkých zmesí bez podielu prachu a prímesí zhoršujúcich sypkosť, ktoré obsahujú častice o rozdielnej špecifickej hmotnosti a sú rozmerovo približne rovnaké. EPA as vyrába dva základné modely týchto triediacich výrobkov. VSU-200 a VSU-300. Priamočiara doska typu VSU-200 je konštruovaná pre horné odsávanie triediace plochy, typ VSU-300 je konštrukčne pripravený pre inštaláciu ako horného odsávanie, tak aj spodného tlakového vzduchu pre prefukovanie triediace plochy. Triedený materiál sa musí najprv rozdrviť na vhodnom granulačním mlynu.
 

Optimálne pracovné podmienky

Ku triedenie dochádza vzájomným pôsobením prúdu vzduchu prechádzajúceho sitovú plochou a jej kmitaním. Triediace sitovú plochu možno veľmi ľahko naklápať v priečnom aj pozdĺžnom smere, možno meniť amplitúdu dráhy kmitov a množstvo prechádzajúceho vzduchu. Tým sa dá jednoducho nastaviť optimálne pracovné podmienky pre daný druh triedené zmesi. Vibrační stôl a jeho pracovisko tvorí vstupný zásobník, kmitajúce dopravník, vzduchotechnika a v neposlednom rade vřídicí elektronika.

Triedenie suchých sypkých zmesí
Ohodnoťte příspěvek